education
  TEKNOLOJİ VE TASARIM SORULARI
 

       En Güzel Paylaşımlar İçin Mail Grubumuza Üye Olun

SORULARLA TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
 

1)   Programın yapısı nasıl?

Program “düzen”, “kurgu” ve “yapım” olmak üzere üç kuşaktan oluşmaktadır. Kuşaklar her yıl tekrarlanmaktadır. Kuşaklar içinde her yıla özgü odak noktaları belirlenmiştir. Bu odak noktalarında belirlenen kazanımlara yönelik grup ve bireysel etkinliklere yer verilmiştir. Kuşak içinde sarmal bir yapı vardır.

2)   “Kuşak” kavramı nedir?

Birbiriyle ilişkili odak noktaları ile beceri, kavram ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği öğrenmeyi organize eden yapıdır. Örneğin : bir bütünü tamamlayan ve üç farklı renkten oluşan gökkuşağına benzetilebilir.

3)   “Odak Noktası” kavramı nedir?

Aynı kuşağın farklı sınıflarda sınıf seviyelerine göre değişik ve aşamalılık gösteren  ilgili anlayış, kavram ve becerilerin bir arada verildiği anlamlı bütünlerdir.

4)   Odak noktalarının sınıf ve kuşaklara göre dağılımı nasıl?

SINIFLAR   DÜZEN   KURGU   YAPIM

6.SINIF   “Düşünmeye İlk Adım”   “Düşünelim Çözelim”   “Nasıl Üretelim”
7 .SINIF   “Birimden Bütüne”   “Düşüncelerimizdeki Değişim Ve Gelişim”   “Üretiyoruz”
8 .SINIF   “Bütünden Farklılık Oluşturalım”   “Düşüncelerimizi Koruyalım”   “Üretelim Tanıtalım”

5)   Programın Vizyonu nedir?

Öğrencileri, içinde yaşadığı toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek, yaşadığı çevreyi geliştirmek, güzelleştirmek için gözlem yapan, inceleyen, sorunların farkına varan, sorgulayan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayarak ifade edebilen, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak topluma kazandırmak.

6)   Diğer derslerin öğretim programlarından ayrılan en belirgin özelliği nedir?

Temel bir konu öğretimi yoktur. Belirlenen odak noktalarına yönelik etkinliklerle yapılacak bir öğretimi amaçlamaktadır. Etkinlikler programda verilen uygulama esasına göre gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav yapılmayacaktır. Bireysel etkinlikler öğrencilerin kendi istek ve merakları doğrultusunda yapılacaktır. Konu alanı sınırlaması yapılmayacaktır. Ayrıca yaratıcı düşüncelerini uyarıcı etkinlikler, bilim insanlarının biyografisi, tasarım ve buluş hikayelerine yer verilmiştir.

7) Teknoloji ve Tasarım dersinde ne anlatacağım?
 
Özel bir konu öğretimi yoktur. Dersin işlenişi kılavuzda verilen etkinliklerin sıra ile gerçekleştirilmesinde oluşmaktadır. Ancak öğrencilere teknoloji ve tasarım kavramları dersin öğrenci beklentileri, kuşaklar hakkında kısa bilgiler, etkinliklerin nasıl yürütüleceği vb bilgiler paylaşılmalıdır. Öğrencilerle 8. sınıfta patent alma süreçleri, inovasyon konuları , sırası geldikçe de bilim insanlarının biyografileri, tasarım ve buluş hikayeleri yönelik çalışmalar paylaşılmalıdır. Öğrencilere paylaşılan konularla ilgili neler beklendiği açıkça anlatılmalıdır.

8) Yıllık öğretim planlanması nasıl olacaktır.

Teknoloji ve tasarım dersi yıllık planı zümre öğretmenleri tarafında öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve çevresel faktörler dikkate alınarak yapılır. Kuşakların sıralaması değiştirilemez. Öğrencilerin tasarımlarını gerçekleştirmeleri için yeterli süre verilir. Kuşaklar için azamı süreler öğretim yılı başında belirlenir. Düzen ve kurgu kuşağı etkinlikleri 1. dönem, yapım kuşağı 2. dönemde gerçekleştirilir. Ayrıca kuşak içinde öğrencilerin bireysel etkinliklerini gerçekleştirmede kaydedecekleri aşamaların zamanı zümre öğretmenlerince planlanır. Öğrencilerin çalışmaları bu planlama doğrultusunda takip edilir. Bu amaçla kılavuz ekinde verilen etkinlik sırası ve süreler dikkate alınır.

7)   Kuşaklar içinde nasıl bir sarmallık vardır?

Düzen kuşağında öğrenciler; temel tasarım kavramlarının farkına vararak 6. sınıfta hazır birimden özgün bütünler oluştururlar. 7. sınıfta değişkenliği olmayan geometrik şekillerden birimler oluşturarak bütüne giderler. 8. sınıfta ise yine değişkenliği olmayan geometrik şekilleri kullanarak birim elde ederek birimlerden düzen oluşturma sürecinde renk ve yön kavramlarını yansıtan uygulamalar yaparlar.
değişkenliği olmayan şekiller için tıklayınız.
Kurgu kuşağında öğrenciler: merak ve hayal ettikleri ile değişmeyi, gelişmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden yola çıkarak 6. sınıfta yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kurgularlar. Fikirlerini yazarak ve çizerek ifade ederler. 7. sınıfta çözüme yönelik düşüncelerindeki değişimi ve gelişimi fark ederek kurgularını başkalarının doğru anlaması için gerekli özellikte çizerek ve yazarak ifade ederler. 8. sınıfta ise düşüncelerini ifade eden kurgularını nasıl yasal koruma altına alacaklarını göz önüne alarak yazarak ve çizerek ifade ederler.

Yapım kuşağında öğrenciler: çözüme yönelik düşüncelerini ve geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarırlar. 6. sınıfta sorunun tanınması ve çözümün gerçekleştirilmesinde tasarım sürecini kavrarlar. 7. sınıfta bireysel tasarım süreçlerini gerçekleştirirler. 8. sınıfta tasarımlarını tanıtmaya (inovasyon) yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.

   Kuşaklar içinde yer alan etkinlikler nasıl ve nerede gerçekleştirilecektir?

Her kuşağın bireysel etkinliklerine geçmeden önce sınıf içi grup etkinlikleri programın öngördüğü şekilde yapılacaktır.

Düzen kuşağındaki bireysel etkinlikler sınıf içinde yapılacaktır. Kesinlikle öğrencilerin evde yapmasına izin verilmeyecektir.

Kurgu kuşağındaki bireysel etkinliklerde yapılan çalışmalar ders saatleri dışında da yapılabilir ancak yapılan çalışmalar haftalık olarak sınıfça paylaşılacak ve her aşaması tartışılacaktır. Öğrencilerin başlangıçta taslak olan çalışması sınıf içinde yapılacak sorgulamalarla geliştirilecektir.

Yapım kuşağında öğrenciler tasarım sürecindeki aşamalarında gerçekleştirmede rehberlik yapılır. Tasarımlarını gerçekleştirmede işlikteki imkânlarda müşterek yararlanır. Tasarımın yapımında öngördüğü özel işlemler  için çevrenin imkanlarından faydalanılır. Öğrenciler kuşaklarda ortaya çıkan ürünlerini teknoloji ve tasarım panosunda sergilemeleri için cesaretlendirilecektir.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=