education
  7.SINIF ANDOLU ANAYURT TEST
 

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER SBS DENEME SORULARI

1- Aşağıdaki savaşların hangisi ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış oldu?
a) Yassiçemen    b) Malazgirt  
c) Pasinler     d) Miryakefalon
      
2- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden  biri değildir?
 a) Çaka Beyliği             b) Danişmentliler         
 c) Saltuklular               d) Aydınogulları Beyliği
      
3- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin Türk tarihindeki  önemlerinden sayılamaz?
            
a) Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağladılar.
b) Anadolu’yu, yaptıkları eserler, kurdukları şehirlerle bayındır hale getirdiler
c) Türk-İslam kültürünü yaydılar.
d) Anadolu’yu  sömürgeleştirdiler.
      
4- Anadolu Selçuklu Devleti kim tarafından kurulmuştur?
a) Selçuk Bey                 b) Tuğrul Bey
c) Süleyman Sah             d) Alparslan
      
5-  Aşağıdakilerden hangisi Miryokefalon Savasının önemidir?
a) Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı anlaşılmıştır.
b) Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
c) Bizans’la ilk savaştır.
 d) Başkent İznik’ten Konya’ya taşınmıştır.

6- 11. ve 12. yüzyıllarda Avrupalı Hıristiyan devletlerin, Türklerin ilerleyişini durdurmak, Kudüs’ü Müslümanların elinden geri almak ve İslam dünyasının zenginliklerine sahip olmak amaçlarıyla Türk ve İslam ülkeleri üzerine yaptığı saldırılara ne ad verilir?
  a) Cihat                                 b) Deniz Seferleri   
  c) Haçlı Seferleri                  d) Akıncı Seferleri
     
7- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu beyliklerinin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?
 a) Türkmenlerin Anadolu’ya boylar halinde yerleşmesi
 b) Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflaması
  c) Anadolu Selçukluları üzerinde Moğol baskısının artması
  d) Haçlı Seferlerinin başlaması
     
8- Tarihte ilk Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alâeddin Keykubat           b) Çaka Bey
c) Umur Bey                          d) Mete Han              

9- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sonuçlarından değildir?
 a) Avrupa’da krallıklar güç kazandı.
 b) Papaya ve kiliseye duyulan güven azaldı.
 c) Akdeniz limanları gelişti. Doğu ve Bati ticareti canlandı.
 d) Osmanlılar ekonomik yönden büyük kazanç sağladı.
10- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden değildir?
 a) Saltuklular               b) Saruhanogullari       
 c) Aydınogulları            d) Osmanoğulları

11- Aşağıdakilerden hangisi  Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi ünlü düşünür ve edebiyatçılarından değildir?
a) Mevlâna Celâleddîn Rumî       b) Hacı Bektaşî Veli   
 c) Yunus Emre                            d) Hacı Bayram Veli

12-Moğollar ile  Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1243 yılında olmuştur, sonucunda Anadolu’da Moğol baskısı artmış ve beylikler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bütün bunlar neyin sonucunda olmuştur?
 a-) Malazgirt savası           b-) Miryakefalon savası     
 c-) Kösedağ savası            d-) Dandanakan savası 

13- Haçlı Seferleri’nin dini nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
 a) Türklerin; Anadolu, Suriye ve Filistin topraklarından çıkarılmak istenmesi
 b) Kudüs ve çevresindeki kutsal yerlerin Müslümanlardan alınmak  istenmesi
 c) Bizans’ın, Anadolu’daki topraklarının Türklerin eline geçmesini, Avrupalıların kendileri için tehlike görmeleri
 d) Türklerin Avrupa’daki  ilerleyişlerinin durdurulmak istenmesi

14- Genel nüfus sayımları  ile ülkede yasayan insanlar ve nitelikleri belirlenir.
    Aşağıdakilerden hangisi, genel nüfus sayımları ile belirlenecek konulardan değildir?
a) Ülkede yasayan insanların sayısı               
b) Ülkedeki nüfus dağılımı
c) Nüfusun yas ve cinsiyet durumu                  
d) Ülkedeki okulların sayısı

15- Türkiye’de nüfus sayımlarının sonuçları, aşağıda verilen kurumların hangisinde değerlendirilir?
a) Türk Standartları Enstitüsü’nde       
b) Devlet İstatistik Enstitüsü’nde
 c) Basbakanlik’ta                            
 d) Aile Planlama Teşkilatı’nda

16- Bir ülkede nüfus artısına doğumların ölümlerden fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkıda bulunur.
Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
a) Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin              
b) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması
c) Köyden kente yapılan göçlerin
d) Çocuk ölümlerinin azalması

17- Kentlerimiz nüfuslarına göre;
   * Küçük kentler (nüfusu 10–25 bin arasında olanlar)
   * Orta büyüklükteki kentler( nüfusları 25–100 bin arasında olanlar)
   * Büyük kentler ( nüfusları 100–500 bin arasında olanlar)
   * Çok büyük kentler ( nüfusları 500 binden fazla olanlar)
              Yukarıda verilen bilgilere göre Sinop hangi kent grubuna girer?
 a) orta          b) küçük         c) büyük        d) çok büyük

18- Çukurova, verimli topraklar üzerinde geniş tarım alanları bulunan ve yıl içinde birden fazla ürün alınmasını sağlayan geniş bir ovadır.
      Çukurova’da yaz mevsimlerinde nüfus çok artmaktadır.
  Buna göre, nüfus artısında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olur?
 a) Yaz aylarında turizmin hareketlenmesi
 b) İnşaat etkinliklerinin yaz mevsiminde hızlanması
 c) Tarım kesiminde mevsimlik isçiye gereksinim duyulması
 d) Bölgede endüstri kuruluşlarının şayisinin artması
      
19- İletişim, duygu, düşünce ve isteklerin yazılı veya sözlü olarak aktarılmasıdır. İletişim için farklı araçlar kullanılabilir.
Aşağıdakilerden hangisinde işitsel, görsel ve yazılı araçlar birlikte verilmiştir?
a) kitap, konferans,demeç  
b) münazara, resim,ses bantları
c) grafik, slayt, film şeridi
d) radyo, TV, kitap
      
20.İnsanlar; üzerinde yasadıkları, yurt edindikleri topraklardan kolay ayrılamazlar. Kuraklık, doğal afetler, diş baskılar gibi güçlükler, toplumların yeni yerleşim yerleri aramalarına yol açmıştır.
                  Parçada aşağıdakilerden hangisinin daha çok konu edildiği söylenebilir?
a) İnsanların göç etme nedenleri     
b)Yerleşik yasama nasıl geçildiği
c)  Toplumsal gelişmelerin insanları nasıl değiştirdiği
d) İnsanların güçlüklerle mücadelesi
  

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (29 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=