education
  7.SINIF FEN BİLGİSİ DEĞERLENDİRME
 

Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biridir?
a) kalp               b) beyin         c) göz           d) akciğer
 
2-   2-     2-     2-     Aşağıdakilerden hangisi göz kusurlarından birisi değildir?
a) presbitlik    b) şaşılık           c) daltonizm  d) iris   
 
3-   3-     3-     3-     Hangi bezden salgılanan hormon kemiklerin uzamasını sağlar?
a) hipofiz       b) troit               c) epifiz         d) pankreas
 
4-   4-     4-     4-     Bağışıklık kaça ayrılır?
a)   a)      a)      a)      1                b) 2                  c) 3                 d) 4
 
5-   5-     5-     5-     Aşağıdakilerden hangisi gözün ağ tabakasında bulunur?
a) iris – kornea   b)kornea – sarıbenek   c) iris – kör nokta    d) sarıbenek – kör nokta
 
6-   6-     6-     6-     Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvandır?
a) çekirge        b) kelebek       c) köpek         d) solucan
 
7-   7-     7-     7-     Sonradan kazanılan bağışıklık aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaz?
      a) aşı                   b) serum   
      c) bazı hastalıkları geçirme    d) bebeğin anneden antikor alması
 
8-   8-     8-     8-     Duyu, hareket ve zeka merkezleri ile görevli olan organ aşağıdakilerden hangisidir?
a) beyincik   b) beyin   c) omurilik d) omurilik soğanı
 
9-   9-     9-     9-     Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece tüketici değildir?
a) aslan   b) inek c) kartal   d) tilki
 
10-   10- 10- 10- Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına ne ad verilir?
a) donma   b) buharlaşma   c) yoğunlaşma d) erime
 
11-   11- 11- 11- Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimlerinden biri değildir?
a) joule   b) celcius   c) kelvin d) fahrenheit
 
12-   12- 12- 12- 20 derecede bulunan 600 gr suyu 90°C’ye çıkartmak için ne kadar ısı vermeliyiz?
a) 420 b) 4200   c) 42000    d) 420000
 
13- 68°F kaç   °C eder?
   a) 20   b) 40   c) 80   d) 100
 
14-   14- 14- 14- 650 gr buzun tamamen su haline dönüşmesi için kaç kalorilik ısı gereklidir.
a) 48000   b) 5200 c)52000   d) 48000
 
15-   15- 15- 15- 600 K’de eriyen bir metalin erime noktası kaç °C’dir.
a) 227   b) 273   c) 327   d) 450
 
16-   16- 16- 16- Aşağıdakilerden hangisi kütlenin sembolüdür?
a) m   b) ?t   c) c   d)  Q
17-   17- 17- 17- Basınç birimleri kaça ayrılır?
a) 4   b) 3   c) 5 d) 7
 
18-   18- 18- 18- Aşağıdakilerden hangisi basınç birimlerinden biri değildir?
a) atmosfer   b) paskal c) bar   d) gram
 
19-   19- 19- 19- Bir yüzeye yapılan basınç 0,01 atmosferdir. Bu yüzeye yapılan basınç baç pascaldır?
a) 10   b) 100   c) 1000   d) 10000
 
20-   20- 20- 20- Sıcaklığı 80 °F den 125 °F a çıkan bir cismin sıcaklığı kaç °C artmıştır.
a) 45   b) 30   c) 25 d) 15
 
21-   21- 21- 21- 150gr olan bir su kütlesinin sıcaklığını 10 °C den  50 °C ye  çıkartmak için ne kadar ısı gerekir?
a) 600   b) 6000   c) 60000   d) 600000
 
22-   22- 22- 22- Sıcaklığı 290 °K olan bir cismin, celcius termometresi ile ölçülen sıcaklığı kaç °C olur?
a) 17   b) 27 c) 73   d) 100
 
23-   23- 23- 23- Yoğunluğu 2,4gr/cm3 olan bir sıvının 100 cm3’ü kaç gramdır?
a) 0,024   b) 0,24 c) 24   d) 240
 
24-   24- 24- 24- 140 gr 350 cm3 gelen bir sıvının yoğunluğunu bulunuz?   
a) 0,0004   b) 0,004   c) 0,04   d) 0,4
 
25-   25- 25- 25- Birim yüzeye etki eden dik kuvvete ne ad verilir?
a) kuvvet   b) basınç   c) yüzey   d) yoğunluk
 
26-   26- 26- 26- Açık hava basıncını aşağıdakilerden hangisi ile ölçüyoruz?
a) barometre   b) manometre   c) termometre   d) kalorimetre
 
27-   27- 27- 27- Deniz seviyesinden 2100 m yükseklikte hava basıncı kaç bardır?
a) 1050   b) 750   c) 75   d)0,75
 
28-   28- 28- 28- Bir gazın sıcaklığı 273°K’ dir. Bu gaz sabit hacimde ısıtılırsa, hangi sıcaklıkta basınç 6 katına çıkar?
a) 273°K   b) 546°K   c) 1092°K   d9 1638°K
 
29-   29- 29- 29- Tamamen su dolu bardağın ağzı kağıt kapatılıp, düzgün bir şekilde ters çevrildiğinde, suyun dökülmediği gözlenir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir.
a)   a)      a)      a)      su moleküllerinin kağıdı kendine doğru çekmesi
b)   b)      b)      b)      kağıdın su etkisiyle bardağın kenarlarına yapışmış olması
c)   c)      c)      c)      havanın kağıt üzerine uyguladığı kuvvetin, suyun ağırlığına eşit veya büyük olması
d)   d)      d)      d)      kağıdın, suya etki edecek yerçekimi kuvvetini engellemesi
 
30-   30- 30- 30- 10 cm2’lik bir yüzeye dik olarak 200N’luk bir kuvvet uygulanıyor. Bu yüzeydeki kuvvet kaç N/cm2 olur?
a) 10   b) 15   c) 20   d) 25
 
31-   31- 31- 31- 400 gr 20 °C de bulunan bir su kütlesinin 60 °C ye çıkartmak için ne kadar ısı gerekmektedir?
a) 6000   b) 16000   c) 32000   d) 64000
 
32-   32- 32- 32- Aşağıdakilerden hangisi ışınların göz bebeğinde toplanmasını sağlar?
a) saydam tabaka   b) göz merceği
c) kör nokta    d) iris
 
33-   33- 33- 33- Beyinciği zedelenen bir kuş için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
a) uçamaz   b) hareket edemez       
c) yalpalayarak uçar   d) hareketlerinde değişiklik olmaz.   
 
34-   34- 34- 34- Aşağıdakilerden hangisi orta kulakta yer alır?
a) yarım daire kanalları   b) üzengi
c) işitme sinirleri   d) salyangoz
 
35-   35- 35- 35- Hangi bezin salgıadığı hormon bütün hücrelerin çalışma hızını ayarlar?
a) tiroit   b) hipofiz   c) pankreas   d) epifiz
 
36-   36- 36- 36- Aşağıdakilerden  hangisine kornea adı verilir?
a) sert tabaka   b) saydam tabaka
c) ağ tabaka    d) iris
 
37-   37- 37- 37- Hangisi organlarımızın çalışmasını düzenler?
a) kaslar   b) beyincik   c) duyu cisimciği   d) hormon bezleri
 
38-   38- 38- 38- Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği nedeni ile ortaya çıkan hastalıklardan biri değildir?
a) kolera   b) öksürük   c) akciğer kanseri   d) kronik bronşit
 
39-   39- 39- 39- Aşağıdakilerden hangisi kandan elde edilir?
a) aşı   b) serum   c) glikoz   d) ensülin
 
40-   40- 40- 40- Aşağıdakilerden hangisinde çürükçül yaşama rastlanmaz?
a) şapkalı mantar   b) bakteriler
c) küf mantarları   d) algler
 
41-   41- 41- 41- Aşağıdakilerden hangisi besin üreticisidir?
a) bira mayası   b)  çekirge   c) çim   d) küf mantarı
 
42-   42- 42- 42- Doğadaki madde dolanımına en çok katkısı olan beslenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) çürükçül beslenme   b) parazit beslenme
c) ortak yaşama   d) böcek yiyen bitkiler
 
43-   43- 43- 43- Güneş enerjisinin aşağıdaki canlılardan hangisinin kullandığı besindeki enerjiye dönüşümü en uzun sürer?
a) yeşil bitki   b) atmaca   c) yılan d) fare
 
44-   44- 44- 44- Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçalar sınıfındandır?
   a) midye   b)  yengeç   c) ıstakoz   d) akrep
45-   45- 45- 45- Aşağıdakilerden hangisi iç asalaktır?
a) sivri sinek b) tenya c) bit   d) tahta kurusu
 
46-   46- 46- 46- Omurgasız hayvanların en ilkel yapıya sahip olanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) istiridye b) ahtapot c) midye d) mercan
 
47-   47- 47- 47- Aşağıdakilerden hangisi yumuşakçalar gurubunda yer almaz?
a) toprak solucanı   b) mürekkep balığı
c) salyangoz   d) midye
 
48-   48- 48- 48- Tenyaların hangi sistemleri iyi gelişmiştir?
a) sindirim   b) solunum   c)üreme   d) boşaltım
 
49-   49- 49- 49- Parazit  solucanların hangi sistemleri gelişmemiştir?
a) üreme b) sindirim c) solunum   d) dolaşım
 
50-   50- 50- 50- Aşağıdakilerden hangisinin solunum sistemleri diğerlerinden farklıdır?
a) yarasa   b) tavuk c) timsah   d) ıstakoz

 
  Bugün 1 ziyaretçi (27 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=